Tốc độ trang web 1 trong các yếu tố chính xếp hạng website

Tốc độ trang web 1 trong các yếu tố chính xếp hạng website

Bạn đang theo dõi trang tin Đào tạo seo top 1 Google, chuyên cung cấp tin seo hàng ngày tốt nhất

Gần đây, Matt Cutts từ Google cho biết có vận động hành lang mạnh mẽ trong Google để giới thiệu một yếu tố xếp hạng mới vào thuật toán. Yếu tố xếp hạng mới phải làm với trang web hoặc trang tải nhanh như thế nào.

Anh giải thích rằng những người đồng sáng lập của Google muốn tìm kiếm thật nhanh, như thể bạn đang lướt qua một tạp chí. Một phần của điều này là đảm bảo các trang web nhanh hơn xếp hạng tốt hơn các trang web chậm hơn. Matt giải thích rằng tốc độ trang là một yếu tố trong điểm chất lượng của quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm AdWords và hiện tại có một sự thúc đẩy mạnh mẽ để làm cho nó trở thành một nhân tố trong thuật toán xếp hạng không phải trả tiền

Tốc độ trang web 1 trong các yếu tố chính xếp hạng website

Hai thông tin dưới đây cần lưu ý đó là

(1) Có hơn 200 yếu tố xếp hạng trong thuật toán và mỗi yếu tố có trọng số khác nhau.

(2) Tôi theo dõi các khiếu nại từ phía AdWords (và không phải trả tiền) của quản trị viên web và hầu như không ai phàn nàn rằng điểm chất lượng của họ thấp do có trang web chậm. Tôi sẽ phải giả định các tiêu chí tốc độ tương tự sẽ được áp dụng từ các yêu cầu về tốc độ trang điểm chất lượng đối với mặt hữu cơ của sự vật. Vì vậy, nếu các nhà quảng cáo hiếm khi, nếu không bao giờ, phàn nàn về nó – người ta sẽ cho rằng những người không phải là nhà quảng cáo cũng sẽ không phàn nàn nhiều về điều đó như một lý do cho thứ hạng kém của trang web của họ.