SEO đơn giản là tất cả về chiến lược và hệ thống

SEO đơn giản là tất cả về chiến lược và hệ thống

Bạn đang theo dõi trang tin Đào tạo seo top 1 Google, chuyên cung cấp tin seo hàng ngày tốt nhất

Khi nói đến SEO, mọi người có xu hướng nghĩ tôi là siêu chiến thuật

Tại sao đưa ra tầm quan trọng rất lớn đến sự khác biệt giữa chiến thuật và chiến lược? Bởi vì chiến lược sẽ luôn chiến thắng trên chiến thuật. Tư duy chiến lược buộc bạn lùi lại và nhìn vào bức tranh lớn hơn; nó giữ bạn khỏi cái bẫy điều trị SEO chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập các chiến thuật. Nếu không có chiến lược, bạn để bản thân cởi mở với các đối thủ cạnh tranh có chiến lược, vung vào và lấy cắp thị phần từ bạn. Chiến lược hướng dẫn việc lựa chọn và thực hiện chiến thuật. Đó là khuôn khổ củng cố mọi hành động. Chiến lược luôn đến trước.

Điều này dẫn tôi đến điều tiếp theo. Bởi vì có rất nhiều bộ phận chuyển động, SEO chiến lược đòi hỏi kỹ năng và quy trình quản lý dự án sát thủ.

Hiệu quả trong các công việc hàng ngày

Nhìn vào bức tranh tổng thể

SEO đơn giản là tất cả về chiến lược và hệ thống

Kết quả mong muốn phải được xác định rõ; nói cách khác, bạn phải có một kết quả rõ ràng mà bạn đang quay – để tối đa hóa cơ hội đạt được nó. Sau đó, bạn di chuyển đến mục đích của bạn để mong muốn đạt được kết quả đó.

>> Khóa học seo tốt: đào tạo seo cầm tay chỉ việc tại hà nội

Không phải mọi chiến thuật hay “hành động lớn”, hỗ trợ chiến lược của bạn đều đáng thực hiện. Hãy suy nghĩ về các chiến thuật khác nhau – và các mục hành động kết quả của họ – như các mũi tên trong rung động của bạn. Nói cách khác, các chiến thuật không phải tất cả phải được thực hiện để đạt được kết quả mong muốn của bạn. Chúng chỉ có sẵn cho bạn nếu bạn chọn sử dụng chúng. Nếu bạn nhận được kết quả của bạn bằng cách thực hiện trên chỉ là một tỷ lệ phần trăm của hành động lớn của bạn, tất cả các tốt hơn! Điều này giúp bạn bước ra khỏi danh sách việc cần làm và sự căng thẳng đi kèm với nó.

Nếu bạn không nhớ gì khác: bạn muốn làm việc trên những điều quan trọng, không chỉ là những điều khẩn cấp. Khẩn cấp (ví dụ như kiểm tra email liên tục) che khuất tầm quan trọng thực sự. Đó là 20% thời gian bạn dành kế hoạch và làm việc thông qua những điều quan trọng nhưng không cấp bách mang lại cho bạn 80% giá trị. Vì vậy, làm cho thời gian đó một tỷ lệ phần trăm lớn hơn của ngày làm việc của bạn.   Trong khi đồng thời làm cho bạn hiệu quả hơn.

>>> Bài khác: Vấn đề tải trang và lưu trữ thông tin website