Google Hướng dẫn Cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc với JavaScript

Bạn đang theo dõi trang tin Đào tạo seo top 1 Google, chuyên cung cấp tin seo hàng ngày tốt nhất

Google đã đăng một tài liệu trợ giúp dành cho nhà phát triển mới hướng dẫn SEO và quản trị trang web về cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc với JavaScript. Điều này thông qua việc sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để tạo JSON-LD động và sử dụng dữ liệu có cấu trúc với JavaScript tùy chỉnh.

Tài liệu giải thích rằng các trang web hiện đại sử dụng JavaScript để tạo các trang web có nhiều nội dung động. Có một vài điều bạn cần chú ý khi sử dụng JavaScript để tạo dữ liệu có cấu trúc trên trang web của mình và hướng dẫn này bao gồm các thực tiễn tốt nhất và chiến lược triển khai.

Nếu bạn chưa quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách dữ liệu có cấu trúc hoạt động.

Có nhiều cách khác nhau để tạo dữ liệu có cấu trúc bằng JavaScript, nhưng phổ biến nhất là:

Xem thêm chủ đề tại đây